CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phòng Kinh doanh: Thực hiện chức năng là cầu nối giữa Công ty và Khách hàng, thực hiện  nhiệm  vụ sau bán  hàng của công ty –  Hỗ Trợ Khách Hàng. 
Phòng Kỹ thuật: Thực hiện việc tổ chức kế hoạch sản xuất, thi công lắp đặt, giám sát chất lượng các sản phẩm, dự án của công ty.  Đây là bộ phận quan trọng trong việc tạo ra và triển khai các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ chất lượng, hữu ích góp phần nâng cao uy tín của công ty với các khách hàng và xã hội.  
Phòng Tài chính – Kế toán, Hành chính Nhân s: Thực hiện chức năng quản trị văn phòng, các thủ tục hành chính và kế toán của công ty, phụ trách việc tuyển dụng, quản lý, đào tạo nhân sự. Hỗ trợ và triển khai các công việc khác của công ty
Xưởng sản xuất: Là nơi trực tiếp tạo ra các sản phẩm, hàng hóa của công ty
Chúng tôi luôn nhìn nhận Con người là tài sn quý giá nht. Do đó, chúng tôi luôn khát khao có đươc những người tài, có nền tảng đạo đức và tư chất tốt, cùng chung chí hướng để xây dựng một tổ chức hùng mạnh, chia sẻ thành công, đem lại lợi ích vật chất cũng như tinh thần cho mọi  thành  viên.  Chúng  tôi  tìm  kiếm, đào  tạo và trao cơ hội cho những con người trẻ tuổi, tài năng, dám nghĩ - dám làm. Khẩu hiệu của chúng tôi là Kết ni sc mnh - Chia s thành công