View Details
DỰ ÁN EVERRICH
 • Q5, Hồ Chí Minh
 • Phát Đạt Group
 • 24 tháng
 • Khu Phức hợp
 • Hệ thống cơ điện
View Details
THÁP TÀI CHÍNH BITEXCO
 • Nguyễn Huệ, Hồ Chí Minh
 • Bitexco Group
 • 12 tháng
 • TT Thương Mại
 • Hệ thống cơ điện
View Details
THE MANOR HỒ CHÍ MINH
 • Bình Thạch, Hồ Chí Minh
 • Bitexco Group
 • 24 tháng
 • Khu Phức hợp
 • Hệ thống cơ điện
  1