THI CÔNG TẠI DỰ ÁN THE MANOR CENTRAL PARK

Ngày 26/09/2016, Công ty cổ phần cơ điện Minh Quang đã tiến thêm một bước mới trong tiến trình triển khai Dự án thông qua việc ký kết hợp đồng xây dựng gói thầu BP2.5.1 với Chủ đầu tư Bitexco

HỢP TÁC ĐẦU TƯ

30-10-2016 | tại Thị trấn Mèo Vạc, Hà Giang công ty cổ phần cơ điện Minh Quang đã ký thỏa thuận hợp tác Thi công xây dựng gói thầu: Trung tâm điều hành thủy điện Nho Quế 1.

    1