TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

Trở  thành  một  công ty cung cấp các sản phẩm, giải pháp & dịch vụ trong lĩnh vự điện và tự động hóa tốt nhất, chuyên nghiệp nhất tới các khách hàng trong nước và quốc tế. Luôn luôn sáng tạo, đổi  mới  không  ngừng, đem lại sự hài lòng cho  khách  hàng  và  lợi  nhuận  cao  cho các cổ đông,  đáp  ứng  đời  sống  phong  phú về  vật  chất  và  tinh  thần,  cũng  như  môi trường  phát  triển  cho  các  thành  viên  tổ chức.

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG
MINH QUANG luôn là người bạn đồng hành lâu dài đáng tin cậy của khách hàng trên con đường phát triển. Cam kết đáp ứng tối đa mọi yêu cầu của khách hàng, đảm bảo các sảm phẩm dịch vụ cung cấp đem lại lợi ích tối ưu cho khách hàng.

ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG
Phát triển và tạo ra giá trị cao nhất cho các cổ đông, đảm bảo sự tăng trưởng không ngừng của từng đồng vốn.

ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN
Trân trọng sự đóng góp của mỗi thành viên trong cộng đồng MINH QUANG, quyết tâm đảm bảo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của từng thành viên, xây dựng môi trường làm việc cạnh tranh, chuyên nghiệp. Luôn đề cao tính sáng tạo, mọi thành viên đều được đào tạo thường xuyên và luôn có cơ hội thăng tiến.